Produkty » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Naše firma

Milan Brziak - Brand Vám na základě získaných 18 letých zkušeností nabízí skutečnou kvalitu za podpory skutečně přístupných cen nabízeného zboží.
V sortimentu našeho zboží je v současné době cca 5.000 různých položek pro většinu mobilních telefonů na trhu nejen v Česku, ale i v okolních státech EU, kam náš sortiment také vyvážíme.
Naším prvořadým cílem je a vždy bude především spokojený zákazník.
My nabízíme skutečnou kvalitu a to jak u našeho zboží tak u našich služeb.
V tomto textu naleznete důležité informace o obchodních podmínkách pro nakupování v našem internetovém obchodě. Pokud budete mít jakékoli doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat na naší mailové adrese, Váš dotaz co nejrychleji zodpovíme.

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Brand pro maloobchodní prodej, platné od 13.3.2000

Pro zobrazení ceníku pro velkoobchodní zákazníky nás prosím informujte na branduh@centrum.cz

1. Dodavatel:

BRAND - Milan Brziak
Kudlovice 197 , 68703
IČO: 61712825
tel: +420 603 201 159
společnost je zapsána na živnostenském úřadu


2. Právní režim


Objednávání zboží, jeho dodání, placení, způsob a možnosti uplatnění práv z vad, jakož i všechna další práva a povinnosti z obchodů uskutečněných prostřednictvím tohoto internetového obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami, ustanoveními §52 a násl. občanského zákoníku, zákonem o ochraně spotřebitele, jakož i dalšími spotřebitelskými předpisy, pokud je zákazník spotřebitelem (§52 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že zákazník objednává zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, platí pro všechny právní vztahy úprava obsažená v obchodním zákoníku, zejména §409 a násl. s tím, že namísto ustanovení těchto maloobchodních podmínek se použijí ustanovení Všeobecných obchodních podmínek pro dealerský nákup zboží - Milan Brziak - Brand


3. Objednávka


3.1. Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu brand-uh.cz jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se obeznámil s níže uvedenými obchodními podmínkami a také reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
3.2. Většina zboží je stále skladem, přesto dodavatel nezaručuje, že veškeré zboží je vždy k dispozici. Na základě objednávky zákazníka dodavatel zpravidla zašle potvrzení, ve kterém informuje o pravděpodobném termínu odeslání zboží zákazníkovi.
3.3. Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny v internetovém obchodě. Pokud byla např. z důvodu administrativní či technické chyby uvedena u objednaného zboží chybná cena, bude na toto zákazník upozorněn e-mailem. Internetová objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem.
3.4. Náklady na balné a dopravu jsou uvedeny v přehledu objednávky. Zákazník potvrzuje svůj souhlas se způsobem dopravy a výší balného a dopravného potvrzením a odesláním objednávky.
3.5. Storno objednávky - objednávku můžete stornovat e-mailem do 2 hodin od podání objednávky. Ve stornovacím e-mailu stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaje na Vás.4. Zaslání zboží


4.1. Zboží je zasíláno způsobem zvoleným zákazníkem. Přesný termín, kdy bylo zboží zasláno zákazníkovi sdělí dodavatel na vyžádání zákazníkovi e-mailem.
4.2. Zásilka je vypravována zásadně na adresu, kterou zákazník uvedl ve své objednávce.5. Zaplacení zboží a způsob dopravy


5.1.
Dobírkou při převzetí zboží dodaném prostřednictvím České pošty doporučené. Cena přepravy 119,-Kč vč. DPH - bublinková obálka .

5.2.
Dobírkou při převzetí zboží dodaném prostřednictvím České pošty doporučeně. Cena přepravy 149,-Kč vč. DPH - balík .
Na Vaši žádost Vám může , zaslat číslo balíku - sledování objednávky.


5.3.
Bankovním převodem - platbu můžete uskutečnit předem bankovním převodem na náš účet (č. ú. 2700631718/2010).
Pokud je objednávka kompletní (objednané zboží bude připraveno k odeslání), budou Vám na email, uvedený v objednávce, odeslány údaje s informacemi potřebnými pro převod peněz (částka, číslo našeho účtu, variabilní symbol). Ihned po přijetí platby (1 - 3 pracovní dny), bude objednané zboží odesláno prostřednictvím České pošty.
Cena přepravy 69-Kč vč. DPH - bublinková obálka a cena přepravy za balík 129.-Kč vč.DPH - balík .


5.4.
Pokud zákazník si zvolí volbu přepravy dobírka u jákekoliv společnosti a objednané zboží si nepřevezme, je povinen balné a expediční náklady uhradit na náš účet 2700631718/2010


6. Odstoupení od smlouvy


6.1.
Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zaslaného zboží. Ve stejné lhůtě je v takovém případě povinen sdělit tuto skutečnost písemně dodavateli a bezodkladně zaslat na svůj náklad nepoškozené a zboží zpět na adresu dodavatele. Zboží musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství, příruček a v původním obalu.
6.2. Ustanovení odst. 6.1. se nepoužije v případě dodávky audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, jakož i v případě dodávky novin, periodik a časopisů.
6.3. Zákazník je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu dodavatel sdělí, že objednané zboží bude odesláno zákazníkovi později než za šest týdnů od zaslání objednávky. Stejné právo zákazníkovi náleží, pokud je dodavatel v prodlení s odesláním objednaného zboží více než dva týdny.
6.4. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží je dlouhodobě nedostupné, podstatně se změnila nákupní cena zboží, a to nejpozději do odeslání zboží zákazníkovi. Své odstoupení musí dodavatel bez zbytečných odkladů sdělit zákazníkovi.
6.5. Další důvody k odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka a dodavatele může stanovit zákon.7. Záruka


Na veškeré dodávané spotřební zboží je poskytována zákonná záruka v trvání 24 měsíců. Záruku lze uplatnit přímo u dodavatele popřípadě u autorizovaného servisního střediska určeného dodavatelem, a to dle uvážení zákazníka.8. Vrácení kupní ceny


Pokud zákazník platně odstoupí od kupní smlouvy, má dodavatel povinnost vrátit zákazníkovi kupní cenu zboží, a to tak že ji poukáže na bankovní účet u banky v ČR určené zákazníkem nebo zašle poštovní poukázkou na adresu v ČR určenou zákazníkem. Úhrada podle předchozí věty musí být provedena nejpozději do třiceti dnů od splnění všech povinností zákazníka vůči dodavateli.
9. Ochrana osobních údajů


Veškeré osobní údaje, které uvede zákazník ve své objednávce, popřípadě v navazující korespondenci, shromažďuje dodavatel pouze za účelem usnadnění komunikace se zákazníkem a pro potřeby vyřízení obchodního případu. Dodavatel se zavazuje nepoužít tyto údaje jiným způsobem, ledaže k tomu zákazník dá své výslovné svolení. Dále se dodavatel zavazuje neposkytnout osobní údaje zákazníka třetí osobě a zajišťuje vhodným způsobem, aby osobní údaje nemohly být jinak zneužity. Na přání zákazníka budou kdykoliv jeho osobní údaje odstraněny z elektronické evidence dodavatele, pokud zákon nevyžaduje jejich uchování.10. Společná a závěrečná ustanovení


10.1. Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem se uskutečňuje emailem, a nevylučuje-li to povaha věci, též telefonicky, ledaže tyto obchodní podmínky nebo zákon stanoví jinak.
10.2. Při zasílání zboží do zahraničí budou vždy konkrétní obchodní podmínky upřesněny v potvrzení objednávky dodavatele. V takovém případě se použije obdobně ustanovení odst. 3.3.
10.3. Pokud je naplněno některé z ustanovení těchto obchodních podmínek pouze co do určité části objednávky či smlouvy, zůstávají ostatní části smluvního vztahu nedotčeny, nevylučuje-li to povaha věci.
10.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne jejich zveřejnění na internetovém obchodě. Dodavatel má právo kdykoliv je změnit i bez souhlasu zákazníka. Změní-li se obchodní podmínky po uzavření kupní smlouvy, má zákazník právo zvolit zda použije toto nové znění či zda se bude řídit zněním platným v době uzavření kupní smlouvy. V případě volby původního znění obchodních podmínek má zákazník povinnost bezodkladně písemně sdělit tuto skutečnost dodavateli
10.5. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Kryt vhodný pro mobilní telefony Siemens: Siemens MC60 - Barva krytu grafitový - Výměnný kryt pro Siemens MC60 - Sada obsahuje pření a zadní díl krytu - Ekonomické balení v sáčku
49,00 Kč
Originální přední kryt vhodný pro mobilní telefony Nokia: Nokia N79
420,00 Kč
Originální přední kryt vhodný pro mobilní telefony Nokia: Nokia 5310XpressMusic
165,00 Kč
Baterie pro mobilní telefon Samsung: Samsung D800... Kapacita baterie: 720mAh. Náhradní baterie do mobilního telefonu s články typu Li-ion.
145,00 Kč
CENA: 0,00 Kč
POLOŽEK: 0 ks
Střední díl Nokia 3120 světlý-Střední díl pro mobilní telefony Nokia:
Nokia 3120
- Výměnný střed pro Nokia 3120
- Barevné provedení světlý
- Pasuje a funguje skvěle
- Ekonomické balení v sáčku
Střední díl pro mobilní telefony Nokia: Nokia 3120 - Výměnný střed pro Nokia 3120 - Barevné provedení světlý - Pasuje a funguje skvěle - Ekonomické balení v sáčku
Siemens klávesnice A36 -náhradní klávesnice na Siemens A36
náhradní klávesnice na Siemens A36